Огурец (Cucumis sativus L.)

Цена за 50 г
Всхожесть 99%

1 225

Цена за 50 г
Всхожесть100%

890

Цена за 50 г
Всхожесть 77%

195

Цена за 50 г
Всхожесть 84%

520